ANBI-status

Muziekgebouw Eindhoven is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI).

Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven NV
KVK inschrijvingsnummer: 17071113
Bankrekening NL 39 RABO 0166304883 EUR
RSIN nummer: 800049615

Bezoekadres:
Jan van Lieshoutstraat 3
5611 EE EINDHOVEN

Postadres:
Postbus 930
5600 AX EINDHOVEN
service@muziekgebouweindhoven.nl

Doelstelling volgens de statuten
Het Muziekgebouw Eindhoven heeft als doel:

  • de exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Muziekgebouw te Eindhoven, het verzorgen van een pluriform muziekaanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking
  • het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Missie en kernambities
Muziekgebouw Eindhoven heeft als missie het bieden van een kwalitatief hoogwaardige programmering aan een breed publiek. Tevens wil het Muziekgebouw een bijdrage leveren aan de culturele infrastructuur van de stad en het nationale en internationale muziekleven. Naast het bieden van een goede en gevarieerde basisprogrammering (concerten voor een breed publiek) ligt de focus van het Muziekgebouw nadrukkelijk op:

  • internationaal concertaanbod
  • ontwikkeling toptalent
  • eigen producties
  • vernieuwende verbindingen

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
Directie: W. Vringer

Raad van Commissarissen:
ir. H. de Jong (voorzitter)
mr. G. Dierick
mr. R. Janssen

De Raad van Commissarissen is onbezoldigd.
De directie en medewerkers worden beloond volgens de arbeidsvoorwaarden van het Muziekgebouw Eindhoven NV.

Actueel verslag van de activiteiten en de financiële verantwoording
Het jaarverslag van de onderneming en de financiele verantwoording is gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17071113 en als zodanig door iedereen op te vragen en in te zien via www.kvk.nl. Hier vindt u de balans en de staat van baten en lasten 2017-2018.

Cookies
We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website zo plezierig mogelijk te maken. We onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen. Ook gebruiken we Google Analytics om inzage te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen verbeteren.
Meer informatie