Onze Missie

Muziekgebouw Eindhoven is een eigentijdse concertzaal met een internationale allure. Een akoestische toplocatie die een grote aantrekkingskracht uitoefent op wereldbefaamde orkesten, solisten, bands en artiesten. Jaarlijks vinden ruim 160.000 muziekliefhebbers hun weg naar dit bijzondere gebouw in het hart van Eindhoven.

Verbinden door muziek. Dit is kernachtig de missie waar Muziekgebouw Eindhoven voor staat. Deze missie weerspiegelt ons bestaansrecht. Wij stimuleren de ontmoeting en daarmee de verbindingen tussen mensen door in ons huis een podium te bieden aan een grote muzikale diversiteit.

Verbinding vormt de kern van al onze activiteiten en het is de motivatie voor ons om te ontwikkelen. Maar wat verstaan wij onder verbinding?

Ten eerste is er de verbinding tussen mensen onderling. We zien dat de veranderende wereld (dichtbij en veraf) behoefte heeft aan initiatieven die mensen en culturen verbinden – in plaats van uit elkaar spelen of uitsluiten. Muziek heeft hierin een grote rol.

Ten tweede zijn er de verbindingen binnen de grote wereld van de muziek. We zien een beweging waarbij grenzen vervagen en nieuwe verbindingen tussen muziekgenres steeds meer vanzelfsprekend worden. We zien ook hoe muziek zich nadrukkelijk verbindt met andere vormen van cultuur, zoals poëzie, video, urban arts. Deze nieuwe verbindingen vragen van ons ook om een nieuwe rol, een nieuw soort podium en om nieuwe verbindingen naar het publiek.

Ten derde kijken we ook voorbij de kunsten wanneer wij het over verbinding hebben. Wij kijken breder en zien ook een opgave (en kans) om muziek te verbinden met méér elementen uit het menselijk leven: de verbinding met sport; met gaming, ontspanning, zingeving, rituelen, feesten. We moeten daarom ook creatiever worden, onconventioneler, en ook zélf over grenzen heen stappen. Door ons op deze drie verbindende krachten van muziek te richten, hebben onze activiteiten betekenis in het leven van heel veel mensen. En om die betekenis is het ons te doen.


Lees verder