Fiscale voordelen Mfonds

De Stichting Muziekgebouw Eindhoven Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u uw gift kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dankzij de ‘Geefwet 2012’ mag u zelfs meer aftrekken dan u daadwerkelijk schenkt.


Geefwet

Met de Geefwet stimuleert het kabinet particulieren en bedrijven om te schenken aan culturele instellingen en initiatieven. De meest opvallende fiscale maatregel binnen de Geefwet is de invoering van een multiplier (‘turbo-aftrek’) van 125% op giften aan cultuur. Als gevolg van de Geefwet kunt u bij de giftenaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting tijdelijk de eerste € 5.000,- van uw gift verhogen met 25%. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken! Daarbij geldt overigens wel een plafond van € 1.250,-.


Voorbeeld

Een jaarlijkse schenking van € 7.500,- kost u na aftrek minder dan de helft: slechts € 2.950,-. (Het bedrag dat u aan het Muziekgebouw Eindhoven Fonds schenkt boven de eerste € 5.000,- is vanzelfsprekend ook aftrekbaar, maar dan zonder multiplier).


Bij de giftenaftrek in uw aangifte vennootschapsbelasting mag u het bedrag van uw gift eveneens tijdelijk verhogen en wel voor 50% van uw gift met een maximum van € 2.500,-.

Cookies
We gebruiken cookies om uw bezoek aan deze website zo plezierig mogelijk te maken. We onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen. Ook gebruiken we Google Analytics om inzage te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen verbeteren.
Meer informatie