MFonds

Als een van de grootste culturele instellingen van Nederland heeft Muziekgebouw Eindhoven een missie en een grote verantwoordelijkheid. Op diverse terreinen legt Muziekgebouw Eindhoven een stevig fundament voor de toekomst. Private financiering is daarbij van groot belang. Daarom zoeken we verbinding met particulieren die cultuur en in het bijzonder muziek een warm hart toedragen.

Muziek verbindt, verrijkt en inspireert. Daarom is het belangrijk dat de concertcultuur wordt veilig gesteld en voortgezet in de toekomst. Vanuit die gedachte is in 2012 het Muziekgebouw Eindhoven Fonds opgericht.

Dankzij giften van particuliere begunstigers, kan Muziekgebouw Eindhoven jong talent ondersteunen in het opbouwen van een professionele muziekcarrière, worden er educatieve programma's ontwikkeld voor jong en oud en organiseert Muziekgebouw Eindhoven allerlei activiteiten om nieuw publiek te ontvangen. En dat is essentieel om muziek in de toekomst blijvend te laten klinken.

 

Dankzij uw schenking aan het Mfonds

  • Krijgen jonge getalenteerde musici een podium
  • Zijn educatieve programma’s voor jong en oud mogelijk
  • Worden activiteiten voor het werven van nieuw publiek gerealiseerd


Geef om muziek

Sluit aan op de manier die bij u past. Alle giften zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Verbindt u zich voor meerdere jaren aan het Mfonds, dan treedt u toe tot één van onze Geefkringen, een gewaardeerd gezelschap van weldoeners.

Kring van Associés

  • Donatie vanaf € 7.500,- per jaar
  • Suite: Donatie vanaf € 10.000,- per jaar

Alle begunstigers ontvangen jaarlijks:

  • 5 Mfonds bijeenkomsten. Inspirerende bijeenkomsten inclusief ontvangst, concertbezoek, hapje & drankje, parkeertickets en (indien mogelijk) ontmoetingen met orkesten en/of musici
  • Recht op eerste reservering in de nieuwe seizoensprogrammering
  • Naamsvermelding in de Begunstigersboom

Uw gift en de fiscus

Het Mfonds is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wordt gerekend tot de culturele goede doelen. Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U hoeft hierbij geen rekening te houden met de waarde van de privileges die u ontvangt.

Dankzij de Geeftwet geniet u van extra voordeel; u kunt bij uw aangifte tijdelijk de eerste € 5.000 van uw gift verhogen met 25%. De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u heeft geschonken. Daarbij geldt overigens wel een plafond van € 1.250. Het bedrag dat u aan het Mfonds schenkt boven de eerste € 5.000 is vanzelfsprekend ook aftrekbaar.

U maakt optimaal gebruik van deze voordelen als u een schenking doet over een periode van vijf jaar, in gelijke delen. Voor periodieke schenkingen kunt u een onderhandse overeenkomst afsluiten met het Mfonds.

De multiplier van 125% is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s. De daadwerkelijke omvang van uw giftenaftrek alsmede de hoogte van uw voordeel is afhankelijk van uw specifieke situatie.

Bestuur Muziekgebouw Eindhoven Fonds

Sabine Prins, voorzitter
Imogen Koster, secretaris
Wim Kuypers, penningmeester

Raad van Advies

Edo Righini, directeur Muziekgebouw Eindhoven

Contact & Informatie

Mici Fiedeldij - Wittenberg
E contact@Mfonds.nl
T 040-2655659
Postbus 930 | 5600 AX Eindhoven
Op 3 oktober 2012 werd in Muziekgebouw Eindhoven een bijzonder kunstwerk onthuld: de ‘Boom van inspiratie en erkenning’. Deze Boom is een blijk van dankbaarheid aan alle Begunstigers van het Muziekgebouw Eindhoven Fonds.