ANBI-status

Muziekgebouw Eindhoven is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI).

Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven NV
KVK inschrijvingsnummer: 17071113
Bankrekening NL 39 RABO 0166304883 EUR
RSIN nummer: 800049615
ANBI-nummer: 82438

Bezoekadres:
Jan van Lieshoutstraat 3
5611 EE EINDHOVEN

Postadres:
Postbus 930
5600 AX EINDHOVEN
service@muziekgebouweindhoven.nl

Doelstelling volgens de statuten
Muziekgebouw Eindhoven heeft als doel:

  • de exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van Muziekgebouw Eindhoven, het verzorgen van een pluriform muziekaanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking
  • het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Missie en kernambities
Muziekgebouw Eindhoven heeft als missie het bieden van een kwalitatief hoogwaardige programmering aan een breed publiek. Tevens wil Muziekgebouw Eindhoven een bijdrage leveren aan de culturele infrastructuur van de stad en het nationale en internationale muziekleven. Naast het bieden van een goede en gevarieerde basisprogrammering (concerten voor een breed publiek) ligt de focus van Muziekgebouw Eindhoven nadrukkelijk op:

  • internationaal concertaanbod
  • ontwikkeling toptalent
  • eigen producties
  • vernieuwende verbindingen

Bestuurssamenstelling
Directie: Edo Righini

Raad van Commissarissen:
mw. S. Rouse
drs. R. Slaats
mw. I. Haaijer

De Raad van Commissarissen is onbezoldigd.
De directie en medewerkers worden beloond volgens de arbeidsvoorwaarden van Muziekgebouw Eindhoven NV.

Actueel verslag van de activiteiten en de financiële verantwoording
Het jaarverslag van de onderneming en de financiele verantwoording is gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17071113 en als zodanig door iedereen op te vragen en in te zien via www.kvk.nl. U kunt de jaarrekening ook downloaden via onderstaande button.

Jaarverslag 2023