Muziekgebouw Eindhoven voor iedereen

 

Muziekgebouw Eindhoven zet zich actief in voor sociale samenhang en verbinding. Alle inwoners van Eindhoven bereiken, dat is het streven. In die missie speelt ook duurzaamheid een prominente rol. 

Missie

In het kader van het nieuwe ontwikkelplan Verbinden & Verbreden is binnen Muziekgebouw Eindhoven in 2021 een functie gecreëerd met als doel om deze missie tot leven te brengen en waar te maken: Jessica Dassen is Projectleider Inclusie & Duurzaamheid.

Inclusie

In samenwerking met andere organisaties wordt gewerkt aan projecten om jongeren, mensen met een kleine beurs en inwoners met een migratieachtergrond te betrekken bij Muziekgebouw Eindhoven. Groepen die normaliter de weg naar Muziekgebouw Eindhoven uit zichzelf niet zo snel zouden vinden, worden van harte welkom geheten om te komen genieten van de kracht van muziek. Zo wordt Muziekgebouw Eindhoven een warm en gastvrij huis - van en voor de stad - een plek waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. 


Jessica Dassen - projectleider inclusie & duurzaamheid

Projecten

Music for Refugees

Het verlaten van het land waarin je bent opgegroeid is niet een vanzelfsprekend iets. Als er een immens onveilige of onrechtvaardige situatie in het thuisland is, dan is het logisch ... lees hier meer.

Muziek voor iedereen 

In de kadernota van de Gemeente Eindhoven is in 2020 opgenomen: “Juist cultuur heeft de kracht mensen te verbinden en samen te brengen, ongeacht opleiding, herkomst of inkomen. We zien op het niveau van de instellingen een beweging om de verbindende kracht van cultuur in te zetten in hun programmering. Cultuur is een kracht die ervoor kan zorgen dat mensen met elkaar de stad anders beleven.“ Met ‘Muziek voor Iedereen’ willen we ook de mensen bereiken ... lees hier meer.

Community Engagement 

Anno 2021 is 61,5% van de Eindhovense bevolking autochtoon, dat betekent dat 38,5% een migratie-achtergrond heeft. Om ervoor te zorgen dat alle gemeenschappen zich in Muziekgebouw Eindhoven welkom voelen ... lees hier meer. 

For the Love of Music

Het verenigingsleven is een belangrijke sociale-culturele motor van onze samenleving. Er is weinig anders dat de mensen zó verbindt ... lees hier meer.