Muziekgebouw Eindhoven voor iedereen


Muziekgebouw Eindhoven voor iedereen

Muziekgebouw Eindhoven zet zich actief in voor sociale samenhang en verbinding. Alle inwoners van Eindhoven bereiken, dat is het streven. In die missie speelt ook duurzaamheid - zowel sociale als ecologische duurzaamheid - een prominente rol. 

Missie

In het kader van het nieuwe ontwikkelplan Verbinden & Verbreden is binnen Muziekgebouw Eindhoven in 2021 een functie gecreëerd met als doel om deze missie tot leven te brengen en waar te maken: Jessica Dassen is Programmeur Inclusie & Projectleider Duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (duurzaam ondernemen) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. Omdat we als podium enorm veel mensen bereiken, is Muziekgebouw Eindhoven de plek bij uitstek om een duurzame boodschap over te brengen. 

Inclusie - sociale duurzaamheid

In samenwerking met andere organisaties wordt gewerkt aan projecten om jongeren, mensen met een kleine beurs en inwoners met een migratieachtergrond te betrekken bij Muziekgebouw Eindhoven. Groepen die normaliter de weg naar Muziekgebouw Eindhoven uit zichzelf niet zo snel zouden vinden, worden van harte welkom geheten om te komen genieten van de kracht van muziek. Zo wordt Muziekgebouw Eindhoven een warm en gastvrij huis - van en voor de stad - een plek waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. 


Jessica Dassen - programmeur inclusie & projectleider duurzaamheid

Van start

Bij het eerste project - Tekenen voor Vrijheid - werd samengewerkt met War Child en diverse basisscholen uit de Eindhovense krachtwijken. Zo werden ruim 600 jongeren bereikt voor een interactieve middag met muziek in de Grote Zaal. Op deze manier werken wij aan een duurzame relatie met de jongste generatie van Eindhoven. 

Toekomstige projecten staan al in de startblokken met partners als o.a. ASML, Quiet040, Refugee Team, Stichting Ik wil, Liberation040 en Cultuur Inclusief. De projecten die momenteel worden uitgerold zijn de onderstaande.

Your World, Your Music

Muziekgebouw Eindhoven wil mensen met verschillende (culturele) achtergronden verwelkomen en met elkaar in contact brengen, daarnaast streven we ernaar alle bevolkingsgroepen van Eindhoven te bereiken. 

In de serie Your World Your Music staat de muziek van steeds één gemeenschap – gekoppeld aan één muziekcultuur – centraal. Het kan muziek betreffen van een bepaalde etnische gemeenschap, of juist van een interessegemeenschap of liefhebbersgroep. De muziek reflecteert hun wereld en geeft uitdrukking aan de identiteit van de mensen: Your World, Your Music. 

Elke ‘muziekgemeenschap’ heeft een ambassadeur die helpt vorm en inhoud te geven aan muzikale activiteiten die relevant zijn voor de achterban. Met behulp van de ambassadeur gaan de programmeurs en marketeers van Muziekgebouw Eindhoven in gesprek met de betreffende gemeenschap en inventariseren daar wat nodig en gewenst is. De ambassadeurs worden het gezicht van de marketingcampagnes en bepalen niet alleen de type muziek maar ook zaken als de aankleding van het gebouw, eten en drinken, het type publiek dat uitgenodigd wordt en de marketingkanalen. Eén keer per jaar worden de sleutels van Muziekgebouw Eindhoven worden letterlijk overhandigd aan een de ambassadeur van de betreffende gemeenschap. Een hele dag lang is dit hun muziekgebouw. Op deze manier wil Muziekgebouw Eindhoven 1500 nieuwe vrienden per jaar creëren die normaliter niet de deuren van Muziekgebouw Eindhoven zouden binnenlopen. De eerste aan wie Muziekgebouw Eindhoven de sleutels gaat overhandigen is een ambassadeur uit de Turkse gemeenschap in Eindhoven. Op 24 september 2022 organiseren we samen het muziekfestival Merhaba Eindhoven! Met 's middags een bazaar en kinderprogramma en 's avonds optredens van een koor, een klassiek ensemble en popdiva Sertab Erener. 

It’s Your Beat

Creativiteit en originaliteit zijn volgens het World Economic Forum één van de top 10 skills die we nodig hebben om een toekomstbestendige samenleving te bouwen. En dat terwijl kunst en cultuur steeds meer afgebouwd worden in het onderwijs. Hoe kun je verwachten dat jongeren cruciale vaardigheden als creativiteit ontwikkelen wanneer ze enkel analytische, convergente en puur cognitief gerichte vakken krijgen op school? En hoe kun je verwachten dat volwassenen hun divergent en creatief denken oefenen en gebruiken op de werkvloer, als ze zelden geïnspireerd worden met divergente ‘producten’ als muziek? De waarde van de makers van deze producten (de artiesten, dus) is onschatbaar. It’s Your Beat is een open call voor de lokale muziekscene om een boost te geven aan het muzikale en creatieve talent uit de Brainport regio. 

Jongeren van 12 tot 18 jaar in Eindhoven en omgeving worden uitgenodigd, in samenwerking met middelbare scholen, een eigen nummer in te zenden. Producers, zangers en tekstschrijvers gaan aan de slag met hun eigen producties, met behulp van een vaste muzikaal sjabloon van Muziekgebouw Eindhoven. Tien finalisten presenteren hun teksten en producties in de grote zaal van Muziekgebouw Eindhoven.  De prijs bestaat uit de winnende tracks op vinyl, een videoclip en € 1.000. Op deze manier willen we een kans geven aan jongeren die niet zelfstandig snel de weg vinden naar een muziekschool of Muziekgebouw Eindhoven. Daarnaast komen families en grote groepen naar Muziekgebouw Eindhoven om hun jongeren te ondersteunen. Op deze manier creëren we saamhorigheid door het vieren en delen van inspirerende muzikale ervaringen. It’s Your Beat is een samenwerking van Muziekgebouw Eindhoven en ASML.

Music for Refugees

Het verlaten van het land waarin je bent opgegroeid is niet een vanzelfsprekend iets. Als er een immens onveilige of onrechtvaardige situatie in het thuisland is, dan is het logisch dat mensen er wegtrekken in de hoop op een beter leven. Wij als Nederlanders hebben het privilege om opgegroeid te zijn in een veilig land en er is geen enkele humane reden waarom asielzoekers en vluchtelingen een dergelijke kans niet mogen hebben. Gelukkig worden er in Nederland jaarlijks 15.000 verblijfsvergunningen verleend aan mensen die zo ook een kans krijgen om een veilig bestaan op te bouwen. Dit jaar worden er daarnaast zo’n 50.000 extra mensen uit de Oekraïne opgevangen in Nederland. Muziekgebouw Eindhoven is een structurele samenwerking gestart met het Refugee Team in Eindhoven, zij ondersteunen vluchtelingen bij hun integratie en zorgen ervoor dat zij zélf de regie kunnen nemen in het opbouwen van een toekomst in Nederland. Statushouders uit Eindhoven kunnen als vrijwilliger in Muziekgebouw Eindhoven aan de slag en wanneer er sprake is van een wederzijdse klik, is het mogelijk om door te groeien naar een betaalde baan. 

Muziek voor Iedereen

In de kadernota van de Gemeente Eindhoven is in 2020 opgenomen: “Juist cultuur heeft de kracht mensen te verbinden en samen te brengen, ongeacht opleiding, herkomst of inkomen. We zien op het niveau van de instellingen een beweging om de verbindende kracht van cultuur in te zetten in hun programmering. Cultuur is een kracht die ervoor kan zorgen dat mensen met elkaar de stad anders beleven.“ Met ‘Muziek voor Iedereen’ willen wij ook de mensen bereiken waarvoor een ticket normaal gesproken te duur is. We werken hiervoor samen met lokale partners die zich specialiseren in het bereiken van deze doelgroep: 

Cultuur Inclusief

Cultuur Inclusief maakt kunst en cultuur bereikbaar voor alle inwoners van de regio Eindhoven. Ze mikken speciaal op liefhebbers van cultuur met een kleine beurs die zich dit niet kunnen veroorloven. Ze bieden daarom waardebonnen aan om vier keer per jaar naar een zelfgekozen voorstelling te gaan; tegen een sterk gereduceerd tarief. De waardebonnen worden gefinancierd door bezoekers van de culturele instellingen, die tijdens het afrekenen van hun ticket een vrijwillige bijdrage kunnen doen voor Cultuur Inclusief.

Quiet Eindhoven

Quiet Eindhoven heeft als missie om, via een digitaal deelplatform zonder geld, een actieve rol te spelen in het verzachten van de gevolgen van armoede. Op het niveau van de maatschappij geloven we dat onze Eindhovense samenleving steviger, gezonder en rijker wordt, als we zorgen dat iedereen meetelt, ertoe doet, gezien wordt. We willen voor onze members een bijdrage leveren aan léven in plaats van alleen maar óverleven. 

Daarnaast ontwikkelen we twee projecten die gericht zijn op studenten en medewerkers in de zorg:

Spottickets

Met het Spotticket-programma willen wij jonge mensen die in Eindhoven studeren de kans geven om te genieten van het muzikale aanbod in Muziekgebouw Eindhoven. Omdat de studententijd vaak gekenmerkt wordt door een smalle beurs, bieden we hun de kans om last minute kaarten voor €10,- te kopen op vertoon van hun studentenkaart. Op deze manier wordt Muziekgebouw Eindhoven ook bereikbaar voor de medewerkers van de toekomst. 

Spottickets

Zorgmedewerkers

De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door een zorgsysteem in Nederland dat zwaar gebukt ging onder de coronapandemie. Nog steeds worstelen zorginstellingen met een grote achterstand. Wij willen de zorgmedewerkers van Eindhoven een symbolisch hart onder de riem steken door voor een aantal concerten vrijkaarten beschikbaar te stellen. Zo kunnen ook zij de batterij even opladen en dragen wij ons steentje bij aan het ondersteunen van de regionale zorg.

Community Engagement

Anno 2021 is 61,5% van de Eindhovense bevolking autochtoon, dat betekent dat 38,5% een migratie-achtergrond heeft. Om ervoor te zorgen dat alle gemeenschappen zich in het Muziekgebouw welkom voelen, is het van belang een duurzame band op te bouwen. We willen de programmering die we aanbieden, niet alleen afstemmen op de doelgroep, maar juist vooral mét de doelgroep.

We borduren voort op bestaande connecties en zien kansen in het smeden van nieuwe vriendschappen tussen (muziek)gemeenschappen en het Muziekgebouw. 
In samenwerking met de Afghaanse gemeenschap organiseerden we in 2022 een benefietconcert voor en door Afghanen. Op deze manier kreeg de gemeenschap in Nederland de kans om iets te betekenen voor de situatie in Afghanistan op dit moment. De avond was een daverend succes, we zijn in gesprek over een structureel vervolg.

Music from the Orient

Music from the Orient is een Eindhovense stichting die bestaat uit muzikanten die een breed genre beheersen, gericht op het Midden-Oosten. Zij hebben een diverse achterban in Eindhoven van zo’n 200 bezoekers. Wij zien een kans om de krachten te bundelen en deze avonden te combineren met onze wereldmuziek-programmering. Ook zullen zij als ambassadeur voor onze editie van Your World, Your Music 2022 fungeren. 

Music From The Orient

Ecologische duurzaamheid

Met een gemiddeld jaarlijks bezoekersaantal van 160.000 mensen beseffen we dat uitgerekend wij bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid kunnen creëren onder ons publiek. We willen inspireren en uitdagen om een steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Wij produceren onze festivals en concerten al jaren steeds duurzamer. We willen dat blijven doen én onze initiatieven uitbreiden.

We werken binnen het convenant GreenStages2020 met circa 30 poppodia en theaters meerjarig en collectief samen aan het verduurzamen van onze organisatie. Aan de hand van nulmetingen wordt in de gaten gehouden of en hoe we vorderingen maken op het gebied van o.a. verpakkingen, recycling, water- en energieverbruik, afvalscheiding, schoonmaakmiddelen en biologische producten. 

Om dit te monitoren wordt gebruik gemaakt van de Milieubarometer, een tool van Milieu Centraal.

Ook nemen we deel aan de koplopers groep van de ‘Eindhovense Klimaatdeal’, waarin we ons samen met de Gemeente Eindhoven committeren om een extra stap richting een duurzame toekomst te zetten.

Op deze manier is Muziekgebouw Eindhoven niet alleen een gastvrije plek voor iedereen, maar biedt het ook een veilig verblijf waar verantwoord en duurzaam wordt omgegaan met de bronnen die de mensheid tot zijn beschikking heeft.