Ecologische Duurzaamheid

 

Met een gemiddeld jaarlijks bezoekersaantal van 160.000 mensen beseffen we dat uitgerekend wij bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid kunnen creëren onder ons publiek. We willen inspireren en uitdagen om een steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Wij produceren onze festivals en concerten al jaren steeds duurzamer. We willen dat blijven doen én onze initiatieven uitbreiden.

We werken binnen het convenant GreenStages2020 met circa 30 poppodia en theaters meerjarig en collectief samen aan het verduurzamen van onze organisatie. Aan de hand van nulmetingen wordt in de gaten gehouden of en hoe we vorderingen maken op het gebied van o.a. verpakkingen, recycling, water- en energieverbruik, afvalscheiding, schoonmaakmiddelen en biologische producten. 

Om dit te monitoren wordt gebruik gemaakt van de Milieubarometer, een tool van Milieu Centraal.

Ook nemen we deel aan de koplopers groep van de ‘Eindhovense Klimaatdeal’, waarin we ons samen met de Gemeente Eindhoven committeren om een extra stap richting een duurzame toekomst te zetten.

Op deze manier is Muziekgebouw Eindhoven niet alleen een gastvrije plek voor iedereen, maar biedt het ook een veilig verblijf waar verantwoord en duurzaam wordt omgegaan met de bronnen die de mensheid tot zijn beschikking heeft.