Projectleider Duurzaamheid & Inclusiviteit

 

Meer dan ooit is er in de samenleving behoefte aan sociale cohesie en verbinding. Muziekgebouw Eindhoven streeft er daarom de komende jaren expliciet naar om alle bewoners van Eindhoven te bereiken. Voor het leggen van een oprecht en duurzaam contact met ondervertegenwoordigde delen van de bevolking is het belangrijk om de Eindhovense wijken in te trekken om met niet-bezoekers in gesprek te gaan. Dat bedoelen we letterlijk: we verlaten het gebouw om in de wijken met niet-bezoekers contact te zoeken en hen te vragen naar hun behoeften op het gebied van cultuurdeelname, en specifiek naar hun behoeftes wat betreft muziek. Een dergelijke beweging kunnen we echter niet alleen maken. We zoeken hierbij de samenwerking met andere organisaties en individuen (onderwijs, wijkorganisaties, muziekeducatie, etc.). 

Met ingang van 1 maart is er een projectleider inclusiviteit & duurzaamheid aangesteld, dit is de persoon die namens Muziekgebouw Eindhoven het gebouw zal verlaten om de verbinding met ‘buiten’ te maken en duurzame samenwerkingen op te zetten. De zogenaamde outreach richt zich in eerste instantie op deze drie gebieden:

A.      De programmatische lijnen van Muziekgebouw Eindhoven

B.      Samenwerking met goede doelen en projecten met als doel community engagement

C.      Jongeren in Eindhoven en omstreken

Muziekgebouw Eindhoven ontvangt jaarlijks gemiddeld 160.000 bezoekers en juist daarom beseffen we dat we bewustzijn kunnen creëren onder ons publiek ten aanzien van duurzaamheid. Muziekgebouw Eindhoven daagt graag uit om juist dat steentje bij te dragen aan een mooiere wereld.

We produceren onze concerten steeds duurzamer. Dat blijven we graag doen terwijl we op hetzelfde moment onze initiatieven uiteraard ook steeds verder uitbreiden.

We werken binnen het convenant GreenStages2020 met circa 30 poppodia en theaters meerjarig en collectief samen aan het verduurzamen van onze organisatie. Ook nemen we deel aan de koplopersgroep van de ‘Eindhovense Klimaatdeal’, waarin we ons samen met de Gemeente Eindhoven committeren om een extra stap richting een duurzame toekomst te zetten.

We hebben in Jessica Dassen een geschikte kandidaat gevonden om de projectleiding van deze onderwerpen op te pakken. Sinds 2009 werkt zij al in Muziekgebouw Eindhoven als productiecoördinator. We spreken haar op maandagochtend, tussen twee vergaderingen door. 

 

Hoe gaat het?

Het is druk met concerten en dat is supermooi na twee jaar corona: we waren er aan toe! 

Kun je wat meer vertellen over jezelf vertellen? 

Ik ben geboren en getogen in Stramproy en ben na het afronden van het Atheneum op mijn 18e naar Eindhoven gekomen voor mijn studie. Nadat ik in 2000 afstudeerde kon ik aan de slag bij 013 in Tilburg waar ik de ‘productie-mores’ geleerd heb. In 2007 ben ik naast mijn baan ook als zzp-er aan de slag gegaan en ik heb aan heel veel grote en kleine concerten / evenementen mogen meewerken, zoals P!nk, Lady Gaga, the Rolling Stones, Muse, Bruce Springsteen, North Sea Jazz festival & natuurlijk het STRP-festival hier in Eindhoven. Vorig jaar richtte ik mijn eigen stichting op: Backstage Pass, waarmee we ons specifiek richten op het vergroten van inclusiviteit en diversiteit in de culturele en evenementensector. Eind dit jaar starten we met ons eerste project: “Podiumtechniek voor meiden”, daar heb ik heel veel zin in!

Waarom ben jij de nieuwe projectleider binnen Muziekgebouw Eindhoven?

Vanaf 2019 ben ik me gaan specialiseren in het verduurzamen van evenementen, ik kom uit een ‘groen nest’: mijn ouders hebben mij met de paplepel ingegoten hoe belangrijk het is om goed voor de aarde te zorgen. Ik merkte dat ik er een heel goed gevoel van krijg om me met dit thema bezig te houden in combinatie met mijn productiewerk: je kunt namelijk veel impact maken omdat evenementen per definitie veel mensen op de been brengen. Als je dan bijvoorbeeld zorgt dat alle mensen hun afval scheiden op een evenement, heb je net zoveel effect als wanneer je thuis een heel jaar hetzelfde doet. Ik heb er daarom heel erg veel zin in ervoor te zorgen dat wij in 2030 volledig duurzaam opereren.

Ook op het gebied van inclusiviteit kan ik mijn hart ophalen, we gaan actief op zoek naar samenwerkingen in de stad om ervoor te zorgen dat wij een Muziekgebouw voor én door Eindhoven zijn. We hebben zo’n prachtig pand en een geweldig team, en ik verheug me erop om ervoor te zorgen dat iedereen zich hier welkom voelt.