Frits Philips reageert op de naam van het Muziekcentrum

Op 6 september 1991 maakte burgemeester dr. J. van Kemenade bekend dat de nieuwe concertzaal 'Muziekcentrum Frits Philips' zou gaan heten. "In de naam willen we het bedrijf Philips eren, en in het bijzonder ook de man die zoveel jaren de personificatie is geweest van de verbondenheid tussen de stad en het bedrijf. In veel opzichten is Frits Philips dat nog steeds. Hij is niet alleen een groot industrieel, maar ook een echt mens en een echte Eindhovenaar", zo luidde de motivatie. Toen enkele maanden later aan Frits Philips gevraagd werd wat hij ervan vond dat zijn naam aan het Muziekcentrum verbonden zou worden, reageerde hij als volgt.  

"Van oudsher wordt er al in Brabant meer muziek gemaakt dan in andere provincies; in de dorpen waren vaak enthousiast zingende kerkkoren. In het begin van deze eeuw kwamen intellectuelen uit allerlei streken van Nederland bij Philips werken en velen daarvan hadden een grote behoefte muziek te maken en naar muziek te luisteren, want ik heb ervaren dat ß-mensen dikwijls erg muzikaal zijn. Er ontstonden allerlei muziekverenigingen, zoals het Philips Orkest en het Philips Philharmonisch Koor, dat zo prachtig gezongen heeft bij onze bruiloft in 1929.
 

Ik herinner mij dat nog vóór de Eerste Wereldoorlog mijn vader en moeder en andere Eindhovense families in de winter kamermuziekavonden organiseerden. De enige gelegenheid die daardoor in aanmerking kwam, was de Chicago-bioscoop. De mooiste stoelen in die zaal stonden op het balkon. Die werden dan voor onze concerten naar de zes voorste rijen van de zaal verplaatst. Beroemdheden als de Poolse violist Bronislaw Huberman logeerden bij zulke gelegenheden in ons huis De Laak aan de Parklaan.
De reden daarvan was dat Eindhoven toen eigenlijk geen representatieve hotels had. Na afloop van de concerten werd bij ons thuis het souper gebruikt, want de musici wensten vóór het concert niets te gebruiken.


In ons huis werd heel vaak muziek gemaakt door mijn moeder, die niet onverdienstelijk piano speelde. Iedere woensdagmiddag, bijvoorbeeld, weerklonken sonates van Beethoven, terwijl ik mijn huiswerk maakte. Zij musiceerde dan samen met bekende musici als Spaanderman en Van Beinum.
 

Toen Eindhoven in de jaren twintig groeide, was er behoefte aan een geschikte ruimte voor toneel- en muziekuitvoeringen. Het Philips Ontspannings Centrum was daar helemaal niet voor bedoeld. Het diende oorspronkelijk als schaftlokaal, want de werknemers die vaak ver uit België werden gehaald, moesten een pauze van anderhalf uur kunnen doorbrengen. De lokatie tussen de fabriekscomplexen Strijp en Emmasingel was daar uitstekend geschikt voor. Pas in 1934 is de POC-zaal omgebouwd tot een theaterzaal met een balkon. Maar de akoestiek heeft altijd te wensen overgelaten, al is die aanzienlijk verbeterd door het aanbrengen van een elektronische nagalminstallatie. Maar het is veel beter als de akoestiek van nature goed is.
 

Toen wij vorig jaar juni een concertvleugel hebben laten zakken in de bouwput van het Muziekcentrum, heb ik gezegd dat het van het grootste belang is dat musici en dirigenten samen zorgen voor goede muziek. De combinatie van goede muziekmakers, een akoestisch hoogwaardige zaal en de bekwaamheid die wij hier in Eindhoven hebben ontwikkeld om muziek op een bijna volmaakte manier te registreren op Compact Disc, maakt het mogelijk de Eindhovense muziekprodukten over de hele wereld te verspreiden. Het is goed dat het nieuwe Muziekcentrum een bekende naam draagt, die ook buitenlanders goed in de oren klinkt. Als artiesten straks zeggen dat ze hebben gespeeld in het Muziekcentrum Frits Philips, dan zegt die naam mensen iets en dat is leuk voor die artiesten.

Het is ook een echte stimulans voor Het Brabants Orkest, dat ik altijd een warm hart heb toegedragen. Ik heb heel vaak dirigent Hein Jordans in de pauze van een concert in zijn kleedkamer begroet en hem verteld hoe wij van zijn muziek genoten. Maar ik ben wel van mening dat Het Brabants Orkest moet blijven werken aan de goede klank van de naam van het Muziekcentrum door uitstekend te spelen. Van mij hangt dat gelukkig niet meer af, want op een leeftijd als de mijne kun je niet zo erg veel meer verkeerd doen."