Nieuwe benoeming lid van Raad van Commissarissen

 

Op 28 september 2022 heeft de Gemeente Eindhoven, als aandeelhouder, drs. I. Haaijer benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Muziekgebouw Eindhoven NV.
 

Ilona Haaijer


Mevrouw Haaijer is (non executive) Board member bij Glanbia, commissaris (vice-voorzitter) bij Corbion en beschikt over een rijke ervaring in het (internationale) bedrijfsleven, waaronder bij Philips en DSM.
 
Ook heeft mevrouw Haaijer haar sporen verdiend in de culturele sector o.a. als woordvoerder van “Cultuur in Actie” en voorzitter van het comité “Digitale transformatie van de culturele en creatieve sector” bij de Raad voor Cultuur.
 
De Raad van Commissarissen, het bestuur en het team van het Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven willen haar feliciteren met deze benoeming en verheugen zich op een mooie samenwerking.
 
Voor de invulling van de vacature voor de vijfde commissaris zal een recruitment bureau ingeschakeld worden. Diversiteit en relevante ervaring in de culturele sector zijn binnen dit te publiceren profiel van groot belang.