Duurzaam Bedankje

 

Sinds jaar en dag hoort het geven van bloemen na afloop van een (klassiek) concert tot de gewoontes en tradities. Een mooi gebaar van respect en waardering voor de optredende artiest. Aan de andere kant past de snijbloemenindustrie niet in onze duurzaamheidsdoelstellingen. 

 

Een bosje uit de verwarmde kas of van ver ingevlogen met het vliegtuig heeft een flinke klimaatimpact. Daarnaast zijn er problemen door watergebruik en bestrijdingsmiddelen. Daarbij komt dat een toerende musicus vaak helemaal geen kans heeft om de bloemen een mooi plekje te geven thuis, zij zijn immers op reis en logeren in een tourbus of hotel. En het product is zeer vergankelijk. 

Het is tijd voor verandering! We spraken in het Green Stages Convenant af dat wij circulair willen opereren in 2030 én wij bevinden ons in één van de meest creatieve hubs van Nederland.

Daarom sloegen wij onlangs de handen ineen met 60 studenten van de opleiding Industrial Design van de TU Eindhoven. In het vak ID Green: Design Perspectives on Sustainability, bogen zij zich onder begeleiding van docenten over een alternatief om onze musici na afloop van het concert te bedanken. 
 
Op 4 juli jl. werden, in het bijzijn van de pers, de twee beste concepten door de studenten gepresenteerd. Met zeer originele en innovatieve concepten gaven de studenten blijk van creativiteit en inventiviteit. Met nog nader uit te werken onderzoek zal gekeken worden naar haalbaarheid en werkzaamheid. 

Met deze concepten is een uitstekend startschot gegeven op weg naar een steeds duurzamere en klimaatneutrale bedrijfsvoering. Binnenkort zal Muziekgebouw Eindhoven een besluit nemen over een duurzaam alternatief voor het bedanken van de artiesten, zodat we ook hiermee op een milieuvriendelijke en verantwoorde manier de toekomst in kunnen.